სამოქმედო გეგმა

საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა


Budget Monitor - მოქალაქისთვის მარტივად ახსნილი საჯარო ფინანსები


საზოგადოებრივი ცენტრები - სერვისებისა და ჩართულობის სივრცე სოფლად


Data.gov.ge - ღია მონაცემების პორტალი


თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების გამჭვირვალობა და მონიტორინგის სისტემა


ელექტრონული პეტიციების პორტალი - ICHANGE.GOV.GE


რეგულირების ზემოქმედების შეფასება (RIA)


მდგრადი განვითარების მიზნების ელექტრონული სისტემა