სიახლეები

27 დეკემბერი, 2019

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ, როგორც ღია მმართველობა საქართველოს (OGP) მაკოორდინირებელმა უწყებამ, „ღია მმართველობა საქართველოს“ ფორუმს უმასპინძლა

11 მაისი, 2019

საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობის მმართველი კომიტეტის წევრად 3 წლის ვადით აირჩიეს